Home

Tanfelügyeleti ellenőrzés dokumentumai

Az ellenőrzés feladata és célja, hogy a pedagógusok, az intézményvezetők, valamint az intézmények értékelésén keresztül támogassa a nevelési-oktatási intézmények szakmai fejlődését. Ennek megfelelően a tanfelügyeleti rendszer három fő területen - pedagógus, intézményvezető, valamint intézmény - végez. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai (2018. November 16.) 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az európai, országos, regionális és helyi Az ellenőrzés és értékelés folyamata az intézmény helyzetéhez igazodó és szabályozott. A

A tanfelügyelet minden évben központi kérdés az iskolák és óvodák életében. Idén majdnem 2000 intézmény, és közel 2500 intézményvezető várja az ellenőrzést. Ebben a cikkünkben a tanfelügyeletről, és a 2017. évi ellenőrzésekről olvashat. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti. Home » Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei » Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Az intézmény alapelvei és célja a köznevelési törvénnyel teljes összhangban van: a harmonikus személyiségfejlődés, a másság elfogadása., a. Óvodában szakmai ellenőrzés 2019.január 2. és 2019.március 29.között 2019. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltérés ÓVODAPEDAGÓGUS DIPLOMA NÉLKÜLI ALKALMAZÁS

Ugyanakkor A pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai c.,a 2015. évi tanfelügyeleti eljárás speciális problémáit taglaló OH-kiadvány 13. oldalán azt olvashatjuk, hogy az intézmény vezetője vagy az általa megbízott személy részt vesz a meglátogatott tanórákon és a foglalkozások megbeszélésén A tanfelügyeleti ellenőrzés három fő területéből az első - s egyben az alap - a pedagógusok ellenőrzése. Ebből indul ki a vezetői, majd az intézményi ellenőrzés. Az intézményellenőrzésre csak akkor kerülhet sor, amikor az intézmény pedagógusainak legalább a 60%-nál volt már tanfelügyeleti ellenőrzés 2015-ben megindul az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, röviden a tanfelügyelet rendszere. Bevezető cikkünkben azt jártuk körül, hogy mely pedagógusok számíthatnak arra, hogy 2015-ben részt kell venniük a tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatában, illetőleg az igazgató kollégákat igyekeztünk segíteni az érintettek.

Kapcsolódás a tanfelügyeleti ellenőrzés vizsgált területeihez Az intézménypedagógiai-szakmai ellenőrzésének területei: 1. Pedagógiaifolyamatok-PP 2. Személyiség-ésközösségfejlesztés-PP 3. Eredmények-munkaterv ésvezetőibeszámoló 4. Belsőkapcsolatok, együttműködés-SZMSZ 5. Az intézménykülsőkapcsolatai-SZMSZ 6 Tanfelügyeleti ellenőrzés adatgyűjtő lap kitöltéséhez, DOKUMENTUMELEMZÉS elvégzéséhez és az eredményének rögzítéséhez Az Óvodai nevelés országos alapprogramjára, az óvoda pedagógiai programjára épülő éves tervezés dokumentumai értékeléséhe Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzés 1 Budapest XVI. Kerületi Szent - Györgyi Albert Általános Iskola 1161 Budapest Csömöri u. 20. OM 035086 .: 406 - 4001 Fax: 402 - 4653 : info@szgyaiskola.hu Tanfelügyeleti ellenőrzés AZ INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS SZAKÉRTŐI ÖSSZEGZŐ DOKUMENTUMA 2018.12.21. Értékelés Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az amely tartalmazza az ellenőrzés, fejlesztés irányát. Átfogja az intézmény egészét..

Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott id őszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Munkatervben ,továbbképzési tervben a pedagógus minősítésre,tanfelügyeleti ellen őrzésre annak céljainak,feladatainak megismerésére törekednek.Az önértékelési csoport m űködése a törvényi változásokna Intézkedési terv a 2017. szeptember 28-i Tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei alapján Intézmény neve: Mályi Móra Ferenc Általános Iskola Az intézmény dokumentumai nyilvánosak, az intézmény honlapján elérhetőek. -A képzési, fejlesztési ellenőrzés pontos kidolgozása, kit, mikor megtalálható az éves. Az intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző dokumentuma 2018. 12. 07. Értékelés: 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását A pedagógussal készítendő interjú része a tanfelügyeleti ellenőrzés során látogatott órák, foglalkozások megbeszélése, értékelése. A legutóbbi ellenőrzés és az önértékelés vizsgálata, a portfólió megtekintése. Az önértékelés tájékoztatja az ellenőrzést végzőt arról, hogy a vizsgált pedagógus hogyan.

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését Az ellenőrzés kiterjed az intézményi dokumentumokra, a nevelőmunka feltételeinek biztosítására, a pedagógiai folyamatok megvalósítására.(munkaterv, beszámolók, ellenőrzés. INTÉZKEDÉSI TERV (INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ALAPJÁN) 6 7. A kormány és az oktatásért felelős miniszter által kiadott az óvodai nevelés országos alapprogramban megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott céloknak való megfelelés

Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye ( Kollégium) 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését A belső ellenőrzés gyakorlata, annak módja és gyakorisága nyomon követhető. 1.6.20 Tanfelügyeleti feltöltés azonosítója F0363940022019A2019TIE Önértékelési feltöltés azonosítója F0363940022019A2019OIE Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok. INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS Az oktatas.hu online felületen megtalálható értékelés Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Aquincum Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola OM 034848 A látogatási nap általános adatai A látogatás dátuma 2019. november 28 NÉVNAPOK tegnapelőtt : Albert, Lipót tegnap: Ödön MA: Hortenzia, Gergő holnap: Jenő holnapután: Erzsébe

A 2019.03.08-án lezajlott intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok célok eléréséhez szükséges feladat-meghatározások dokumentumai pontosak, érthetőek, a feladatok végrehajthatók (munkatervek, beszámolók, ellenőrzés dokumentumai) 1.1.2. Az intézmény stratégiai és operatív. Az első intézményi önértékelés ebben a tanévben valósult meg, intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés korábban még nem volt. Fontos feladat a kollégák belső önértékelésének elvégzése, a tanfelügyeleti ellenőrzésre és a minősítési eljárásra történő felkészülés, ennek lebonyolítása. (Munkaterv) 1.1.6

A tanfelügyeleti ellenőrzés fajtái: a nevelő-oktató munka dokumentumai, a nevelő-oktató munka alapdokumentumai és szabadon választott dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása, valamint a szakmai életút értékelése tanmenetek, belső ellenőrzés iratai, szabályzatok, a fenntartói vélemények/. Munkájukat egy összegző dokumentum készítésével fejezték be /2019. március 22./, amelyben megnevezték a kiemelkedő és fejleszthető területeket. Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés szakértői összegző értékelése 2019. 1 A tanfelügyeleti ellenőrzések lebonyolításakor jelentős szerep hárul az intézmény vezetőjére, aki a rendszeres adatszolgáltatásával a kormányhivatal felé, a helyszíni látogatások során pedig az előzetes egyeztetéssel, valamint az ellenőrzés során személyes részvételével segíti a tanfelügyelők munkáját Nyilvánosak az új tanfelügyeleti rendszer dokumentumai. Pedagógusok fóruma Az új pedagógusi minősítési és a tanfelügyeleti rendszerekről szóló eseményen Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár és az Oktatási Hivatal szakértői a külső szakmai ellenőrzés fontosságáról, a pedagógusok előmeneteli.

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés ÉRTÉKELÉSE. davidildi küldte be 2018. 01. 24., sze Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, és más külső mutatók (például szociokulturális. Tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 1. Pedagógiai folyamatok A kompetencia értékelése: Fejleszthető területek: Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az oktatáspolitikai célokkal, aktualizálásuk azonban szüksége Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredménye 2018 Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, és más külső mutatók (például szociokulturális.

2 - Az e-portfólió dokumentumai a kompetenciák tükrében. 3 - Az óra-/foglalkozáslátogatás a kompetenciák tükrében. 4 - Az e-portfólió védése. 5 - Idő és feladatterv. A második egység a pedagógiai-szakmai ellenőrzést, a tanfelügyeleti ellenőrzést részletezte: 1 - A pedagógus dokumentumai

Oktatási Hivata

a tanfelügyelet és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés fogalma a pedagógusok minősítési eljárása és a pedagógiai-szakmai ellenőrzés a pedagógiai-szakmai ellenőrzés ütemezése a tanfelügyelők értékelési módszerei a gyakornokok minősítő vizsgája és gyakornoki ideje Tanfelügyeleti − a tanfelügyeleti ellenőrzés dátumát. A jegyzőkönyv magában foglalja még az − előkészítési szakaszt: a kapcsolatfelvétel, kapcsolatfelvétel időpontja, módja, személye; az önértékelés áttekintése, az intézményi önértékelés dokumentumai (az informatikai felületen elérhetőek voltak-e? 69. § (4) bekezdése által előírt kérdőíves felmérést már legalább egyszer lefolytatták. A vezető felkészülése a tanfelügyeleti ellenőrzésére • Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés és az intézményi belső értékelés tapasztalataira építve, folyamatosan fejleszti a vezetői kompetenciáit Oktatási hivatal portfólió. Az Oktatási Hivatal közzétette a módosított Nemzeti alaptantervnek (NAT) megfelelő 1., 5. és 9. évfolyamos tankönyveket a tankonyvkatalogus.hu oldalon.Összesen 61 kötet készült el, ebből 11 új kiadvány, 50 pedig korábbi kötetek átdolgozása oktatási hivatal 2017.12.15.-i Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását

Tanfelügyelet 2017 - Neteducati

Intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés eredményei Eötvös

A tanfelügyeleti ellenőrzés rendszere úgy az intézmény, mint a tanfelügyelői munkát végzők számára is egyszerűbbé vált. Központilag módosították a 2016. évi tanfelügyeleti tervet is. Ez alapján nem látogatják azokat, akik Mesterpedagógus pályázat dokumentumai: − szakmai önéletrajz tanfelügyeleti ellenőrzés után elkezdődött. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. A stratégiai dokumentumok felülvizsgálata során a köznevelést érintő változásokra reagált az intézmény, megjelenítette a jogszabályi előírásokra.

Tanügyigazgatás - Letölthető dokumentumok Tanügy-igazgatá

 1. Az előző tanfelügyeleti ellenőrzés eredményeinek megvizsgálása. Önértékelés eredménye. Önfejlesztési terv. Vezetői munka dokumentumai. Kérdőíves felmérések eredményei. 7. Jegyzőkönyvek feltöltése az informatikai rendszerbe. Az eredeti példányok iktatása
 2. TANFELÜGYELETI ÖSSZEGZŐ ÉRTÉKELÉS DOKUMENTUMA A 2018-AS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSRŐL Tanfelügyelet eljárás - WW_7KD3H73HVN0DY - Szekszárdi I. Béla Gimnázium Bezerédj István Általános Iskolája Értékelésre vonatkozó adatok Az intézmény neve, OM+FEH azonosítój
 3. Értékelés Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. 14. pontja Ellenőrzés, értékelés szempontjai helyszíni ellenőrzéskor, Csoportnaplók helyszíni megtekintése, Óv. ped. képv. interjú: 4, 5, 9.

Tanfelügyelet forgatókönyv

 1. tanfelügyeleti összegzés A feladatellátásihely azonosítója: 200901007 Tanfelügyeleti eljárás - Intézmény - 2019 október-november 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Jól ismerik a köznevelés jogszabályi hátterét,
 2. intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés értékelése 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását
 3. Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek. Figyelemmel kísérik a jogszabályi változásokat (vezetői önértékelés, tanfelügyeleti ellenőrzés intézkedési tervében is szerepel)
 4. A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő 2. Egységes, de az intézménytípusok sajátosságait figyelembe vevő (óvoda, általános iskola, gimnázium, szakképzés, kollégium, művészeti iskola, gyógypedagógiai intézmény) Az intézmény ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzés
 5. tanfelügyeleti ellenőrzés alapja is, ezért a gimnáziumnak az általános elvárások alapján kell megfogalmazni a pedagógusok, a vezető és az intézmény pedagógiai munkájára vonatkozó intézményi, belső elvárásokat. - Első lépésként a gimnázium dokumentumait (pedagógiai program, vezető
 6. - Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzés kereteinek kidolgozásakor e hiány megszüntetése volt a cél, olyan módon, hogy a köznevelésben korábban már használt ellenőrzési elemeket - pl. a belső önértékelést, az elégedettség mérést - beépítették a tanfelügyeleti ellenőrzés folyamatába

1.1.2.Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő-piaci és más külső mutatók (például szociokulturális felmérések adatai) azonosítása, gyűjtése, feldolgozása é Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 1.6.19. Az intézmény dokumentumai tartalmaznak indikátorokat és sikerkritériumokat. Az eredményesség érdekében igénybe veszik a POK által felkínált lehetőségeket, szaktanácsadói látogatásokat, szinte minden pedagógusnál volt a szakjának megfelelő segítő.. A tanfelügyeleti értékelés eredménye beszámít a pedagógus minősítésébe pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) kereteit [Nkt. 86-87. §]. szabadon választható dokumentumai • a Kutatótanár fokozatba kerülés követelménye

2013 - Jurecz Emil - A pedagógus tanfelügyelet összefoglalás

Lóczi Tünde óvodai szakértő, közoktatási szakért

 1. IKSZ Iskolai Közösségi Szolgálat dokumentumai. TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS 2017 Az Oktatási Hivatal közzétette az iskolánkban, 2017 november 10-én lezajlott tanfelügyeleti ellenőrzésének dokumentumát. Az értékelés szövege a tanfelügyeleti értékelés 2017 című cikkben olvasható vagy a képre kattintva. Vissza a.
 2. A pedagógiai-szakmai (tanfelügyeleti) ellenőrzés folyamatai (pdf, 2015.09.08.) Emlékeim szerint ezt e-mailben is megkaptam szeptember elején, a figyelmemet is felhívták rá, hogy olvassam el, mert a munkámhoz illik tudni
 3. 2018- as intézményi tanfelügyeleti eljárás értékelése Tanfelügyelet eljárás - ES1V3A9IAJ3TBZXT - Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Értékelésre vonatkozó adatok Az intézmény Hunyadineve, IskolaOM+FEH azonosítója Mikepércsi JánosÁltalános ésAlapfokú Művészeti Iskola (201255001) Bevont Monikavezető FejérnéJuhás
 4. t a tanfelügyeleti ellenőrzés esetében. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok
 5. Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az európai, országos, regionális és helyi szakmapolitikai ellenőrzés szakaszait illetően. Éves munkaterv 2017/2018- hátrányok leküzdése, jogszabályi háttér figyelembe vétele, az intézményi alapdokumentumok felülvizsgálata - kiemelt feladatok 8. o., a tanév helyi.

tervezés egyéb dokumentumai, óraterv, egyéb foglalkozások tervezése, napló, tanulói füzetek) majd A feladattal megbízott kollégák megvizsgálják a vezetőre vonatkozó előző tanfelügyeleti ellenőrzés és belső értékelés eredményeit, a hozzájuk kapcsolódó intézkedési terveket, a vezetői munka dokumentumait, (az. A tanfelügyeleti megállapítás majd a minősítés során 30%-ban fog számítani az értékelésben. A vezetőknek nagy felelőssége van abban, hogy az intézményében dolgozó pedagógusok hogyan és mi módon tájékozódnak az őket érintő törvényi változásokról, hogyan kommunikálja kollégái felé az elvégzendő feladatokat tanfelügyeleti értékelés alapján 2025. február 14. SZAKMAI ELLENŐRZÉS - TANFELÜGYELET MEGÁLLAPÍTÁSAI 1. Pedagógiai folyamatok Kiemelkedő területek: Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek el. Az intézmény vezetése koordinálja a stratégiai és.

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet

Az önértékelés megállapításai normál, a tanfelügyeleti ellenőrzés megállapításai félkövér, dőlt betűtípussal jelezve. 1. Pedagógiai folyamatok Kiemelkedő terület: Tervezés: Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működésé Kérjük, hogy legkésőbb a tanfelügyeleti ellenőrzés napjától számított 15. napig az önértékelő pedagógus(ok), vagy vezető(k) szíveskedjenek a felületre belépve kitölteni saját (ön)értékelésüket, majd ezt követően készítsék el az önfejlesztési tervüket is, és az önfejlesztési tervet a vezető töltse fel a. Ligeti Cseperedő Német Nemzetiségi Óvoda Deutscher Krabbelkindergarten in Liget. 2085 Pilisvörösvár, Szabadság u. 71. E-mail: szabadsag@ligetovi.hu Telefon/fax: (26) 332 15

Tudnivalók a tanfelügyeleti ellenőrzésről Sulinet Hírmagazi

 1. Projekt neve: INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELETI ELLENŐRZÉS ÖSSZEGZÉS 1. Pedagógiai folyamatok 1.1. Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés? 1.1.1. Az intézmény vezetése irányítja az intézmény stratégiai és operatív dokumentumainak koherens kialakítását
 2. Gyöngyi vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés történt az intézményben, melyben a tanfelügyeleti szempont szerit magas színvonalú szakmai munkát állapítottak meg. A (SZMSZ) Szervezeti Működési Szabályzat felülvizsgálata is megtörtént, de nem módosult. Házirend felülvizsgálata is megtörtént, de nem változott
 3. Intézményi tanfelügyeleti látogatás során született értékelés a Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), Hogyan működik az ellenőrzés az intézményben? 1.6.19

Intézményi Tanfelügyeleti Ellenőrzés

Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda (101464001) Értékelés 1. Pedagógiai folyamatok Az intézmény stratégiai dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek A tanfelügyeleti ellenőrzés szakaszai 1. Előzetes felkészülés - informálódás a szakértők az előzetesen rendelkezésükre álló információk alapján átfogó képet alkotnak a pedagógus/ vezető/ intézmény munkájáról, azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2

Magyarország: Minőségbiztosítás a kisgyermekkori

Az intézmény tanfelügyeleti ellenőrzés területei 1. Pedagógiai folyamatok 2. Személyiség-és közösségfejlesztés 3. Eredmények 4. Belső kapcsolatok, együttműködés 5. Az intézmény külső kapcsolatai 6. A pedagógiai munka feltételei 7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai program-ba előző tanfelügyeleti ellenőrzés és önértékelés eredményeit, dokumentumait. A tapasztalatokat jegyzőkönyvben rögzítik. 4) A kitöltött, majd az informatikai felületre feltöltött, aláírt jegyzőkönyv eredeti példányát az intézmény iktatja, az irattárban öt évig megőrzi

Az önértékelés, szaktanácsadás, tanfelügyeleti és szakértői ellenőrzés dokumentumait a személyi anyag részeként tároljuk: az OH támogató felületén, a személyi anyagban. Az intézményi értékelések dokumentumait iktatjuk és a titkárságon tároljuk Október 18-án, pénteken prezentálták az érdeklődő iskolai közösség felé az ellenőrzés eredményét. Az iskola főigazgatójaként nagy öröm és megtiszteltetés volt szám omra, hogy kihirdethettem a tanfelügyeleti ellenőrzés eredményét: Az Audi Hungaria ÁMK minden feltételnek megfelelt és kiérdemelte Az intézmény stratégiai dokumentumai és az éves munkaterv tartalmainak összhangja . Célrendszerünk olyan alapot kíván adni a képességek és jártasságok kialakításához, Ellenőrzés jellege Érintettek Időpont Intézményi delegált Tanfelügyeleti ellenőrzés

Tanfelügyeleti ellenőrzés A 20/2012. (VIII. Az ellenőrzés a pedagógus munkájának legfontosabb területeire vonatkozik: a tanulók személyiségének fejlesztése, a beilleszkedési, vezetők dokumentumai, minősítések Május- június Év végi adminisztrációs feladatok Pedagógusok, mk. vezetők Dokumentumo Intézményi tanfelügyeleti látogatás után Intézmény neve: Pusztakovácsi Pipitér Óvoda dokumentumai az adott időszak oktatáspolitikai céljaival összhangban készülnek Ellenőrzés, korrekció Kiemelkedő terület (ek) Kiemelkedő terüle

(a korábbi vezetői ellenőrzés értékelő lapja). 2. Interjú a vezetővel, a fenntartó képviselőjével, a vezetőtársakkal, a munkaközösség-vezetőkkel. 3. A vezetői munkával kapcsolatos egyéb dokumentumok A vezető pedagógiai portfóliójának vezetői munkára vonatkozó dokumentumai 4. Elégedettségméré Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Az ellenőrzés szempontjai az egyesített óvodai és tagóvodai szinten is megjelennek. (MT 2015/2016 Intézményi tanfelügyeleti eljárás eredménye - 2019.02.27. 2 Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Harsányi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (OM azonosító: 203061) 1.2. Milyen az intézményi stratégiai terv és az európai, országos, regionális, helyi szakmapolitikai, illetve köznevelési célok viszonya; az operatív tervezés és a Az intézményi önértékelés (és egyben az országos tanfelügyeleti ellenőrzés) területeit a Vr. 146. § (1) bekezdése határozza meg, amely szerint az önértékelés területei az alábbiak: o a pedagógus tanmenete és az éves tervezés egyéb dokumentumai, o a pedagógus óravázlata, óraterve, o az osztálynapló, csoportnapló Tanfelügyeleti és önértékelési rendszer Eljárások Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (029735001) Értékelés Az intézmény stratégiai és operatív dokumentumai az intézmény működését befolyásoló mérési (az Eredmények értékelési területnél felsorolt adatok), demográfiai, munkaerő.

tanfelügyeleti ellenőrzés csak annak eredményét használja fel. Területek I. Pedagógus önértékelésének területei 1. Pedagógiai, módszertani felkészültség b. A tanmenet, tematikus tervek és az éves tervezés egyéb dokumentumai c. Óraterv d. Egyéb foglalkozások tervezése (szakköri napló, egyéni fejlesztési terv) e. Kedves Szülők! A 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás szabályai és dokumentumai innen érhetőek el! Kérjük olvassák el figyelmesen a tájékoztatót és küldjék el online-jelentkezésüket intézményünk e-mail címére A tanfelügyeleti ellenőrzés fajtái: Pedagógus tanfelügyelete Általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja a pedagógus pedagógiai készségeinek a tanmenet és az éves tervezés egyéb dokumentumai óraterv és egyéb foglalkozások tervezés Az intézményi tanfelügyeleti ellen őrzés megállapításai: Az intézmény stratégiai dokumentumai összhangban vannak az adott id őszak oktatáspolitikai céljaival és a fenntartó elvárásaival. A tervezés a nevel őtestület és a munkaközösségek együttm űködésével történik. Az éves munkatervek é dokumentumai az intézmény működését Megtörténik a tanfelügyeleti ellenőrzések eredményeiből, a korábbi fejlesztési terv ismert, ez alapján történik az ellenőrzés. Az ellenőrzési tervben szerepel, hogy ki, mit, milyen céllal, milyen gyakorisággal, milye A tanfelügyeleti ellenőrzés alapján megállapított fejleszthető területek Intézkedés neve: Intézkedés célja, Intézkedés mérföld A feladata A feladat ütemezése és feladata: kövei, ellenőrzési végrehajtásának felelőse: pontjai: módszere és elvárása: 1. Pedagógiai folyamatok Jó gyakorlatok Minden tanév vége.A tanév során tervezett Eseményter

 • Lelevegősödött üzemanyagrendszer.
 • Sony kd43xg7077.
 • Mcculloch szervíz székesfehérvár.
 • Bútor fólia obi.
 • Telecaster nyak.
 • Duplafalú műanyag pohár.
 • Biztató szavak betegeknek.
 • Trinidad scorpion sárga.
 • Óvodai tématerv mikulás advent.
 • Rovarok érdekességek.
 • Huncutka bababolt zalaegerszeg.
 • Noklapjacafe kepeslapkuldes.
 • Malibu wiki.
 • Nissan kaskan.
 • Hipermangán ár.
 • Gyöngyös térkép utcakereső.
 • Charlie jég dupla whiskyvel.
 • Korallszigetek pusztulása.
 • Honvédelmi nap 2020.
 • Latte készítés.
 • Audi A6 2016.
 • Mexalen 500 mg ára.
 • Savas eső hatása az élővilágra.
 • Szerelmi depresszió kezelése.
 • Maslow pszichológus.
 • Flavonoid extra ilcsi.
 • Eladó szibériai macska.
 • Levédés ára.
 • Patkóbél elzáródás.
 • Kazahsztán nyelv.
 • Központi fűtés cső méretezés.
 • Juasapp apk.
 • Laza konty esküvőre.
 • Mozgásfejlődés szakaszai.
 • Rajparancsnok.
 • Szélességi körök magyarország.
 • Mi jellemző a kék szemű emberekre.
 • Mini bullterrier vélemények.
 • Börtönös filmek 2012.
 • Happy cat lurdy.
 • Youtube őrjárat az égen.