Home

Pedagógus készenléti díj

Ügyeleti és készenléti díj. Kérdés. Az osztószámot az érintett beosztott pedagógus munkakörére előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaidő alsó mértékének 4,33-mal történő szorzata adja. Kiadványunkat megrendelheti a képre kattintva Túlmunka díjazása. Kjt. 76. § (1) Nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás a) a magasabb vezető és vezető állású, továbbá b) a kollektív szerződésben meghatározott olyan munkakört betöltő közalkalmazottnak, aki a munkaideje beosztását, illetve felhasználását maga határozza meg A díj irányadó összege - minden megtartott foglalkozás után - a 13.1. pont szerint megállapítható óradíj. E díjazáson felül más jogcímen további díjazásra a pedagógus nem tarthat igényt

Kérdés: Költségvetési intézményünkben bevett gyakorlat szerint a túlórára 150% óradíj, a készenlétre 20% óradíj került kifizetésre. Az új Mt. a bérpótlékok mértékét 50, 40 és 20%-ban határozza meg. Kérdésem egyrészt a fogalmak értelmezése a nem pedagógus közalkalmazottakra vonatkozóan: túlóra, készenlét, ügyelet, illetve a helyettesítés - amit nem. Figyelemmel arra, hogy a vagyonőrök napi 24 órás munkaidő-beosztásban dolgoznak, munkakörük jogszerűen csak készenléti jellegű lehet. Az Mt. 119. §-a (3) bekezdésének a) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló beosztás szerinti napi munkaideje a 12, készenléti jellegű munkakörben a 24 órát nem haladhatja meg Mennyit keres 2021-ben egy közalkalmazott? A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 2021. évben a Költségvetési Törvény tervezete alapján. Közalkalmazotti bértábla 2021 Elérhetőség: 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. +36 1 322 8452 pszkukacpedagogusokponthu . Ügyfélfogadás: Hétfőtől - Csütörtökig: 08.00-16.30

Munkaügyi kérdések és válaszok 2019 áprilisában - 2

A távolléti díj kiszámításának új szabályai, a szabadságra járó munkabér és az ezekkel kapcsolatos változások az egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Mód. tv.) 8. §-ában (a munka törvénykönyve módosításai), illetve a 9. és 10. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról * I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya. 1. § (1) * E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások. Ügyelet: A pedagógiai programban előírt tanulmányi kiránduláson résztvevő pedagógus ügyeletet teljesít. Az ügyeleti díj mértéke az óradíj 50%-a. Készenlét: este 22 órától reggel 6 óráig terjedő időszakban készenléti díj illeti meg a dolgozót, a készenléti díj az óradíj 30% -a Sajnos pedagógus szakvizsgával nem rendelkezem, ezért számomra 30 év szakmai gyakorlat szükséges a 2015. évi minõsítési tervbe való felvételhez. Mivel 55 éves vagyok, és úgy érzem, a portfóliómban a szakmai életutam alapján nagy valószínûséggel elõreléphetnék a Pedagógus II. fokozatba, kérem méltányosság. Egy nyugdíjas pedagógus hölgy, portálunk olvasója, a Hír TV nézője levelet küldött nekem. Úgy döntöttem, a legutóbbi pedagógustüntetésre rátapadó ellenzéki és álcivil hecckampány ellenére változtatás nélkül idemásolom, felhívva a figyelmet arra, hogy azokat az embereket, akik a legfontosabb értékünkkel, gyermekeinkkel foglalkoznak nap, mint nap, muszáj volna.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom 35 pedagógus I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 pedagógus II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 mesterpedagógus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 kutatótanár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Az ügyeleti díj mértéke a (3) bekezdés alapján számított óradíj ötven százaléka. A heti pihen´´ onapon, illetve a munkaszüneti na pon ellátott ügyeletért járó díjazás tekintetében az (5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell. Az ügyeleti díj magában fog-lalja a készenléti díjat és a túlmunka díjazását.' Távoktatás keretében folytatódnak a pályaorientációs pedagógus-továbbképzések. 2019 júniustól lehetőség nyílik nem formális, e-learning-típusú pedagógus-továbbképzésen való részvételre. A program a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált, sikeres 30 órás - A pályaorientációs tevékenység szerepe, feladatai - érzékenyítő, szemléletformáló. A kutyaszánhajtó plébánosról szóló fotóriportért jár idén a Hemző-díj. Egy agydaganatműtét különös következménye - kiosztották a Capa-nagydíjat. Város a határon - Heti Fortepan. Tovább a Nagyításra. BrandLab 2020. december. 16. 17:30 Samsung.

A távolléti díj számítása össze lesz vonva és középpontba helyezik az átlagfizetéseket is. Régebben úgy kalkulálták ki az egy órára járó távolléti díjat, hogy az egy havi fizetést elosztották 174-el. Az éjszakai és a műszakpótlékok csak akkor lettek betéve a számolásba, ha a munkavállaló végig dolgozta a minimum 30%-ot, persze ezt 1 hónapra kell érteni Pedagógus állások veszélyben, lemondanak a napközis tanárokról akkor jár a megbízási díj. A PDSZ szerint hátrányos megkülönböztetésnek minősül, ha arra hivatkozva hagyják ki a távoktatásból a pedagógus munkakörbe tartozó feladatokat ellátó megbízási szerződéssel foglalkoztatottat, hogy nincs lehetőség a. 1.3. Munkáltatónkénti bontásban az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés bérpótlékának a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 139. § (2) bekezdése és az Eütev. 29 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatása

Digitális Pedagógus Díj 2014 A Tempus Közalapítvány 2012-ben létrehozott Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT eszközök kreatív. Készenléti időre, amikor nem végez munkát, csak rendelkezésre állnak, készenléti díj kerül kifizetésre, pl.: készenléti idő havi 45 óra, 1 órára eső bére 1023 x 40% = 18 405 Ft. A készenléti idő 17-21 óráig tart Mindenkor aktív, lelkes, kollégák és gyermekek fejlesztéséért egyaránt felelősséget vállaló pedagógus. Mayerné mellett a megyei tagozathoz kötődő Virághné Nagy Éva, a KÖSZOE elnökségi tagja pedig Eötvös József-díj ban részesült, mely életműdíjnak felel meg Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZO TTAK ÖSSZESEN A szociális ágazatra vonatkozó pótlékok után visszamegyünk az általános szabályokhoz, és összefoglaljuk, milyen elemekből tevődik össze a közalkalmazott illetménye.Garantált illetményKiindulópontunk a - közismertebb nevén - közalkalmazotti bértábla, amelye

A pedagógus fokozatoktól független a pótlék összege (mesterpedagógus pótléka ugyanannyi, mint a pedagógus I.-be sorolt pedagógusé) A pedagógus végzettsége szerint eltérő a pótlék összege Készenléti, ügyeleti díj minden közalkalmazottat megillet A bérleti díj minden helyiségre ugyanannyi helyszíntől, elhelyezkedéstől és mérettől függetlenül. Mint látható, a díj nem forintban, hanem euróban lett megadva, az árfolyamváltozáson pedig a BKV veszíthet. Az M2 és az M3 északi szakaszának felújítása miatt kifizetett készenléti díj már eléri 91 milliót Digitális Pedagógus Díj 2018 Idei felhívásunk keretében ismét kitűnő módszertani ötleteket ismerhettünk meg. Az idei feltöltéssel bővülve, már több mint 350 kipróbált ötlet közül válogathatnak a Digitális Módszertár online adatbázisában

4000Ft/h/1 fő múzeumi pedagógus. 3000Ft /egyszeri készenléti díj. Az árak az áfá-t tartalmazzák! Kérjen, egyéni árajánlatot! Időpont és a helyszín megtekintése céljából keressék Szebényi Ágnest a Bajor Gizi Színészmúzeum vezetőjét! 2020.01.01. - 2020.12.31 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb 34 gyakornok (pedagógus) 1 2 580 000 0 110 000 0 0 0 0 0

K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat: a) helyettesítés, illetve helyettesítésre szóló megbízás címen folyósítandó juttatások, b) készenléti és ügyeleti díj összege, c) túlóradíjak, és d) fegyveres szervek hivatásos állományú tagját a túlszolgálatért megillet Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Választott tisztségviselők 34 gyakornok (pedagógus) 116 280 138 783 4 403 779 0 12 418 361 0 3 274 190 0 4 920 000 0. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 112 216 794 0 640 523 12 644 6 493.

Túlmunka díjazása OFO

A Munka Törvénykönyve lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaló rendkívüli munkavégzés miatt járó 50 %-os bérpótlék helyett szabadidőben részesüljön, ehhez azonban minden esetben a felek közös megállapodása szükséges. Vagyis a munkáltató nem dönthet egyoldalúan arról, hogy a rendkívüli munkavégzés bérpótléka helyett szabadidőt biztosít a munkavállalónak Rendszeresen frissülő szerződések tára. Letölthető szerződések, szerződésminták gyűjteménye. Legyen cége Jogkövető

Pedagógus állások veszélyben, lemondanak a napközis tanárokról Kategória: Hírek 2020.03.20. 12:31 Az iskolák digitális munkarendjének bevezetése miatt a megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok egy része elveszítheti munkáját - írja a Népszava. akkor jár a megbízási díj 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 2 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 18 000 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 102 755 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 000 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 5 345 000 11 Lakhatási támogatások (K1111) 9 000 00 A kormányzati sikerkommunikáció állandóan visszatérő eleme, hogy a pedagógus életpályamodellel (ami jelentős többletmunkát ír elő a tanároknak) a rendszerváltás utáni legnagyobb béremelés kapták a pedagógusok. Többször megírtuk, hogy ez alapból nem igaz, mert 2002-ben már volt egy egyszeri 50 százalékos emelés. Az ügyeleti, készenléti díj nem változott, a jutalom csökkent. Az orvosok bruttó keresete 2012-ben 19 százalékkal nőtt, az egészségügyi szakdolgozóké 14,7, az egyéb egészségügyi foglalkoztatottaké 14,4 százalékkal emelkedett. A kórházakban és szakrendelő intézetekben foglalkoztatott orvosok átlagos bruttó havi. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 04 K1103 Céljuttatás, projektprémium 03 K1102 Normatív jutalmak 02 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 01 4. 3. 2. 1. Előirányzat Rovat száma Rovat megnevezése Sor-szám forintban űrlap Megnevezés cím-alcím/ pénzügyi körzet fejezet/ megye ÁHT.

A közalkalmazott rendkívüli munkavégzés

Ügyelet/készenléti díj: A program első lépésben megvizsgálja, hogy jogosult-e a dolgozó távolléti díj emelésre az adott jövedelem jogcím alapján. A dolgozó akkor válik jogosulttá ezen jogcímen távolléti díj emelésre, ha az előzmény időszakban az ezen jövedelem jogcímmel lefedett órák száma átlagosan eléri a 96. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége idén is díjazta a felvidéki magyar pedagógusokat, az anyanyelvi oktatás támogatóit. Az ünnepélyes díjátadásra hagyományosan az április első felében Rozsnyón megtartandó Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján került volna sor, de a koronavírus-járvány miatti megszorítások miatt e rendezvény is elmarad Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 30 gyakornok (pedagógus) 2 4 653 100 0 0 344 15 0 68 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 31 pedagógus I. 13 56 870 000 0 0 0 0 825 000 0 1 450 000

Közalkalmazotti készenléti munkakör bejelentési kötelezettsége Dátum: 2016-11-24 Rovat: Tudásbázis. A munkáltató a készenléti munkakörben dolgozó közalkalmazottakkal megállapodást köt arról, hogy a beosztás szerinti napi munkaidő legfeljebb 24 óra, a heti munkaidő pedig legfeljebb 72 óra 5 hónapja Pedagógus vagyok, 2020. szeptembertől 2021. februárig a munkáltatói jogkör gyakorlója mentesít a munkavégzés alól. Ez nem egyenlő a felmentési idővel. Azt majd 2021. május elejétől decemberig szeretném tölteni. Erre az időszakra távolléti díj jár ven százalékának megfelel´´o összeg´´u ügyeleti díj jár. Az ügyeleti díj magában foglalja a készenléti díjat és a rend-kívüli munka díjazását. Ha az ügyeletet, készenlétet peda-gógus-munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott látja el, az óradíj számításakor azt a pedagógus-munkakört kel 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 800 000 000 05 Végkielégítés (K1105) 21 815 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 1 271 084 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 157 081 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 926 506 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 192 187 00 Válasz (részlet): [] munkaszüneti napon történő rendszeres igénybevételére a helyben kialakult, illetve az általánosan elfogadott társadalmi szokásokból eredő igény alapján, vagy az élet, egészség, testi épség, illetve a vagyontárgyak védelme érdekében kerül sor. (A megszakítás nélküli munkarend fogalmát pedig az Mt. 118. §-a határozza meg, azonban az nem.

Ügyelet, készenlét, rendkívüli munkaidő Költségvetési

Készenléti jellegű munkakör - munkaidő és díjazá

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 06 Jubileumi jutalom (K1106) Közlekedési költségtérítés (K1109) 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 pedagógus (magasabb) vezetői megbízássa Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 31 pedagógus I. 13 45 784 000 0 0 0 0 809 000 0 1 040 000

Közalkalmazotti bértábla 2021 - közalkalmazotti fizetési

29.§ (16) bekezdése, melynek értelmében az ügyeleti és készenléti díj, a túlóra, valamint a műszakpótlék (mindezek összefoglaló néven: mozgó bér) alapja a dolgozó 2012. június 30-án hatályos kinevezésében meghatározott illetménnyel azonos összeg. Ha ekkor nem állt jogviszonyban, akkor a Kjt. 2012 A pedagógus dolgozók esetében a havi munkaidőkeret 176 óra. Ez egyrészt a kötelező heti óraszámból (annak 4,33-mal való szorzatából), másrészt az óraadáshoz kapcsolódó, illetve neveléssel kapcsolatos pedagógusi tevékenységből áll össze. Ezért a díjazás is készenléti díj formájában történik, kivéve, ha.

Pedagógusok Szakszervezete - pedagoguso

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 6 670 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 6 500 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13) (K11) 676 047 00 Novemberi étkezési díj befizetés. Írta Super User. A járványügyi készenléti helyzet időszakára. 2020-21-es tanév (2020-09-24) Nyomtatás E-mail szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata A pályázó legalább 4 éves pedagógus munkakörben (illetve jogszabályban meghatározottak alapján ezzel.

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 143 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 399 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 814 000 30 gyakornok (pedagógus) 3 6 600 000 0 0 0 153 000 282 000 0 0 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 30 gyakornok (pedagógus) 3 6 365 0 0 0 198 282 0 0 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 248 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 900 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 18 150 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 700 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 540 000 12 Szociális támogatások (K1112) 3 609 00 Városi elismerés az államalapítás ünnepén Zirzen Janka közoktatási díj Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettesnek . Áprilisban kaptuk a jó hírt, hogy ebben az évben a grémium a Zirzen Janka közoktatási díj at Mészárosné Suba Judit intézményvezető-helyettesnek ítélte. A járványügyi helyzet miatt elmaradt ugyan a város napi rendezvény Jászberényben. diák, pedagógus, nyugdíjas 200,- Ft 16 év alatt és 70 év felett ingyenes. A beiratkozási díj megfizetése egy évre szól. A könyvtárközi kölcsönzésért, audio CD-k, DVD-k és CD-ROM-ok kölcsönzéséért külön térítési díjat nem kell fizetni

A szabadságra járó munkabér - a távolléti díj

 1. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 600 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 12 400 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 12 200 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
 2. Munkaidő-beosztás készenléti jellegű munkakörben pedagógus életpályamodellbe történő bekapcsolódása 2017. szeptember 1-től munkavégzés alóli felmentési időre járó távolléti díj és végkielégítés illeti meg
 3. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 4 003 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 8 612 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 19 013 000 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 120 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 2 757 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 6 421 00
 4. Napközi Otthonos Óvoda, Évi díj. Káposzta Zoltánné óvoda-pedagógus, Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda, Évi díj. A telefonos készenléti szolgálat a legtovább nyitva tartó gyógyszertár zárása után kezdődik és tart másnap reggel 8 óráig. Rendelkezésre állás 30 percen belül
 5. Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások 8 pedagógus II. 159 732 524 594 3 446 130 29 416 070 16 664 300 1 653 741 0 24 709 395 808 414 23

Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak 35 pedagógus (magasabb) vezetõi megbízással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 168 340 404 11 442 46 4 510 19 941. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 115 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 7 689 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 8 920 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 486 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 140 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 2. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K 1104) Jubileumi jutalom (Kl 106) Közlekedési költségtérítés (1<1109) pedagógus Il. pedagógus (magasabb) vezetõi megbízással KÖZALKALMAZOTTA

Kjt. - 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak ..

 1. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 6410000 05 Végkielégítés (K1105) 918000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 27547000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 31 pedagógus I. 72 306602000 0 700000 4702000 0 0 0 0 0 32 pedagógus II
 2. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 16 000 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 15 776 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 18 000 000 32 pedagógus II. 43 202 272 000 0 3 100 000 6 000 000 0 2 400 000 0 0
 3. Alábbi cikkünkben a 2020/63-68. számú Magyar Közlönyök újdonságai közül válogattunk
 4. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 5 222 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 28 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 175 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 46 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 14 628 00

A munkaügyi kapcsolatok jogi szabályozás

 1. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 04 K1103 Céljuttatás, projektprémium 03 K1102 Normatív jutalmak 02 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 01 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. költségve-tési évet követően esedékes végleges költségve-tési évet követően esedékes költségve-tési.
 2. a munkavállaló, közalkalmazott készenléti jellegű munkakört tölt be (Mt. 91. ), a munkáltató vagy a tulajdonos hozzátartozója (gazdasági társaság taagja, ha legalább a szavazatok 25%-val rendelkezik. Rövidebb teljes munkaidőben csak az Mt. hatálya alá tartozó felek állapodhatnak meg
 3. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 3 826 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 788 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 7 546 000 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 1 820 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 3 785 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 561 00

Kormányzat - Gyakran ismételt kérdése

 1. Készenléti, ügyeleti, helyettesí-tési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés, jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak 35 pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35) 485 1 127 791 0 71 743 8 053 17 389.
 2. elemek (ügyeleti díj, készenléti díj, rendkívüli munkavégzés bérpótléka, múszakpótlékok) díjai is emelkednek, melyek tovább növelik a keresetek összegét is. pedagógus 2010-ben 130 ezer forintot keresett, ma 203 ezer forintot visz haza. Egy 20 év
 3. · fejlesztő pedagógus · családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia · készenléti szolgálat: Tel: 06-20/260-0709, az intézmény nyitvatartása után felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtására szolgál
 4. Készenléti, ügyeleti, helyettesílési díj, túlóra, túlszolgálat (K 1 04) Jubileumi jutalom (KI 106) Béren kíviili juttatások (K 1107) Kózlekedési költségtérités (Kl 109) pedagógus ll. pedagógus (magasabb) vezetöi megbízással KÖZALKALMAZOTTA
 5. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 30 860 05 Végkielégítés (K1105) 0 06 Jubileumi jutalom (K1106) 36 049 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 67 060 08 Ruházati költségtérítés (K1108) 35 848 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 9 828 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 1 80
 6. 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 300 06 Jubileumi jutalom (K1106) 3 193 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 4 000 10 Egyéb költségtérítések (K1110) 500 12 Szociális támogatások (K1112) 150 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 31 00

Pedagógus bértábla módosítása 2016.09.01-től: Új technikai kifizetési mód a letiltások esetén: Segélyezési pénztárnapló adatgyűjtésének módosítása: Módosult az adatszolgáltatás menüpont: Főkönyvi órafelosztó használata esetén a jövedelemmel nem rendelkezők közterheinek és járulékainak felgyűjtés 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 29 889 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 40 552 370 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 15 480 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 22 183 000 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01++13) (K11) 2 790 814 37 Az örökké változó jogszabályok Előadó: Petróczi Gábor igazgató tanügy-igazgatási szakértő c. főiskolai docens Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 3700 Kazincbarcika, Jószerencsét út 2. Tel: , Fax I. díj - Szabó Márton, Simion Bărnuţiu Általános Iskola, Zilah - felkészítő pedagógus Tóth Enikő II. díj - Szikszai Alex, Mihai Eminescu Általános Iskola, Újabb 30 nappal hosszabbította meg a kormány a készenléti állapotot Romániába

A legmagasabb készenléti szint lépett életbe Londonban és környékén. Új csúcsra emelkedett a járvány halálos áldozatainak napi száma Németországban. A kamera előtt verte össze élettársát egy férfi Tatabányán - videó. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 15.414 eFt Délutános műszakpótlék 13 ház folyamatos munkarendjét biztosítva 13 ház x 2.920 óra/év = 37.960 óra 13 nevelő 215 munkanapjának (46 nap szab.) 4 óra délutáni szolgálatát figy.véve - 13 fő x 215 nap x 4 óra = 11.180 óra 37.960 óra - 11.180 óra = 26.780 ór 04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) 32 200 000 06 Jubileumi jutalom (K1106) 26 100 000 07 Béren kívüli juttatások (K1107) 5 000 000 09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 30 000 000 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 120 000 00 napokra a pedagógust készenléti, ügyeleti díj illeti meg. A tanulmányi kirándulás számozott tanítási nap. A erdei iskola az 1. és az 5. évfolyamok számára minimálisan 3 nap. 4. és 5. napként a szombat és a vasárnap igénybe vehető. Ezen napokra a pedagógust készenléti, ügyeleti díj illeti meg. Az erdei iskolában töltöt

 • Magyar alt énekesnők.
 • Mr bean szereplők.
 • Sterling Archer.
 • 1 éves baba karácsonyi ajándék.
 • MOV to MP4.
 • Ethernet driver windows 7 64 bit.
 • Karate kölyök 2.
 • Tv a kandallón.
 • Esztergálás.
 • LUKOIL top up.
 • Muskátli levelének betegségei.
 • Cukrászda bécsi út.
 • Göd balesetek.
 • Fedett terasz építés.
 • Részmunkaidős állások békásmegyeren.
 • Kültéri bútorlap.
 • Gránit ebank.
 • Szezámmagos sajtos csavart.
 • Legjobb Bluetooth adapter.
 • Alacsony trombocitaszám gyerekeknél.
 • Á végű szavak.
 • Volumennövelés szeged.
 • Mckinley elnök.
 • Orvos jelmez házilag.
 • Andrea Bocelli albumok.
 • Spirulina alga kapszula.
 • Morphium injekció.
 • Golf 4 motorvezérlő hiba.
 • Lada Largus Cross.
 • Holt tenger jordánia utazás.
 • Bicepsz fájdalom lelki okai.
 • Kehly Sloane.
 • Vadháló zala megye.
 • A kinaiak gyereket esznek.
 • El camino francia út.
 • Mentőkutyás szolgálat.
 • Computherm q7 rf wifi.
 • Dobogómajor üdülési jog átadó.
 • Koromlakkok.
 • Kettes számrendszer feladatok.
 • Szicília étterem.